Spomenik kulture

Vojvodjanska 70, Bežanija, Novi Beograd

link na mapu

Crkva, posvećena svetom velikomučeniku Georgiju, sazidana je 1827. godine kao jednobrodna gradjevina s jednom polukružnom apsidom na istočnoj strani i pripratom sa horom i visokim trospratnim zvonikom na zapadnom delu. U arhitektonskoj koncepciji nije sproveden do kraja jedan stil. Crkva u arhitektonskom pogledu predstavlja mešavinu raznih stilskih komponenata – klasicizam sa elementima baroka i romantizma. Unutrašnjost crkve podeljena je na četiri treveja pomoću lukova i pilastera, što se odrazilo i na raščlanjavanje fasada.

Veću popravku crkva je doživela 1938. godine, kada su nastali novi ikonostas i zidna dekoracija, koju je radio ruski slikar Andrej Bicenko. Prvobitni ikonostas stare bežanijske crkve, upravo njegov najznačajniji deo – carske dveri, prestone ikone i dr. – prenet je posle popravke crkve 1938. godine u selo Kupinovo. Nekoliko ikona koje su pripadale ovom ikonostasu još uvek se čuvaju u bežanijskoj crkvi.

Službeni glasnik RS br. 5/00