Spomenik kulture

Vojvodjanska ulica broj 68, Bežanija, Novi Beograd

link na mapu

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji je sagradjena 1891. godine za potrebe smeštaja osnovne škole. Prvi pisani podatak o školi u Bežaniji datira iz 1751. godine, kada se nastava pohadjala u crkvi Sv. Georgija. Srpske škole u Habsburškoj monarhiji u 18. veku bile su do 1769. godine u isključivoj nadležnosti crkvene organizacije. Od 1836. godine škola u Bežaniji radila je u maloj zgradi u dvorištu crkve Sv. Georgija. Sve do 1862. godine u Bežaniji je postojala samo srpska škola, a od tada po odobrenju Vinkovačkog magistrata za potrebe školovanja nemačke dece počela je da radi i osnovna škola na nemačkom jeziku. Postojeća zgrada bila je mala za sve veći broj djaka, tako da je u Bežaniji prva školska zgrada sa dve učionice podignuta 1873. godine, a zvali su je „Srpska područna škola”. Nastava je izvodjena na srpskom i nemačkom jeziku. Povoljan ekonomski status i povećanje broja stanovnika omogućilo je izgradnju nove, velike školske zgrade 1891. godine. Prema arhivskoj gradji u Bežanijskoj školi već 1896. godine bilo je 136 devojčica i dečaka. Ovo je najstarija sačuvana zgrada druge polovine 19. veka na teritoriji Opštine Novi Beograd. Sagradjena je kao tipska gradjevina, koncepta zasnovanog na postulatima svedenog kasnog akademizma. Pravougaone je osnove, dimenzija 20,24 m x 10,73 m. Ima prizemlje i sprat. Masivni zidovi su od opeke, a medjuspratna i krovna konstrukcija su drveni. Jednostavno rešena fasadna platna bez dekorativne plastike akcentovana su samo podeonim vencem i pravilnim ritmom prozorskih otvora koji naglašavaju funkcionalnost zgrade. Manje izmene u organizaciji unutrašnjeg prostora i formi prozorskih otvora uslovila je promena namene nakon preseljenja škole u novu zgradu 1959. godine.

Službeni glasnik RS br. 102/18