Spomenik kulture

Avala, Voždovac

link na mapu

Hotel „Avala“ je sagradjen 1931. godine prema projektu ruskog arhitekte Viktora Lukomskog, na platou ispred kompleksa staza i stepeništa koji se u blagom usponu uzdižu ka vrhu Avale i spomeniku Neznanom junaku. Sastoji se od visokog dvospratnog bloka sa ulazom i nižih, široko razvijenih aneksa koji se stepenasto pružaju niz avalsku padinu. Romantičarski razigrana, dinamična kompozicija volumena pleni otvorenošću i dopadljivošću kontura, renesansnim tretmanom oblika, ali i suptilno rasporedjenom svedenom srpsko-vizantijskom dekoracijom (venci, stubovi, kapiteli, arhivolte). Elementi nacionalnog stila ogledaju se i u dominaciji lučnih tremova i otvora. Odsustvo četvorovodnog u korist modernog ravnog krova, kao i insistiranje na pravilnim pravougaonim otvorima neutralnih zidnih platana, utisnulo je znatno savremeniji graditeljski lik ovom objektu. Na severnoj strani objekta, na ogradi stepeništa za terasu, nalaze se dve velike figure sfingi od veštačkog kamena, rad ruskog vajara Vladimira Zagorodnjuka. Hotel „Avala“ je objekat značajnih arhitektonskih i kulturno-istorijskih vrednosti. Predstavlja uspešan spoj elemenata modernizma u obradi fasada i tradicionalnih srpskih motiva pozajmljenih iz srednjovekovnog graditeljskog repertoara. Može se smatrati jednim od vodećih ostvarenja u opusu ruskog arhitekte Viktora Lukomskog.

Službeni glasnik RS br. 73/07