Arheološko nalazište

Ripanj, Voždovac

link na mapu

Lokalitet se nalazi na blagoj kosini koja se od puta Beograd – Ripanj spušta ka Topčiderskoj reci. Sistematskim arheološkim iskopavanjima 1904. godine konstatovano je naselje iz mlađeg neolitskog perioda. Po tipu naselja, obliku zemunica, obliku posuđa i načinu njegovog ukrašavanja, statuetama i njihovoj izradi, kao i na osnovu analognog materijala, naselje na lokalitetu Čaršija pripada naseljima vinčansko-pločničke faze. Život u njemu trajao je od samog početka do kraja ovog perioda. Na osnovu pronađenih primeraka plastike i keramike, predstavlja jedno od najbogatijih i najznačajnijih nalazišta mlađeg neolita na beogradskom području, sa kulturnim slojem debljine tri metra. (Plastika nađena na Čaršiji naročito je karakteristična za datovanje naselja). Nakit i odelo na figurama, predstavljeni su izuzetno verno, pa mogu činiti sigurnu osnovu za proučavanje načina odevanja i izrade nakita neolitskog čoveka. Ove predstave odela i nakita pružaju, takođe, osnovu za proučavanje etnografskih odlika neolitskog naselja.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 230/5 od 23.10.1965.