Arheološko nalazište

Banjica, Voždovac

link na mapu

Arheološki lokalitet Usek obuhvata teren severozapadno od avalskog druma, na samom brežuljku, i prostire se do potoka koji se uliva u Banjički potok. Na ovom terenu nalazi se neolitsko naselje sa veoma bogatim kulturnim slojem u pet horizonata i kao takvo jedno je od najznačajnijih u našem delu Podunavlja. Naselje, u početku privremeno, pod povoljnim uslovima razvilo se u stalno. Dugo je trajalo i nekoliko puta obnavljano posle požara. Počev od najstarijeg horizonta sa zemunicama, pa kroz ostale, opaža se stalni razvoj i napredak u tehnici gradnje. Jedna od otkrivenih kuća ima dimenzije čak 20h11 m, što za gradjevinsku delatnost neolitskog čoveka podrazumeva visoku stručnost i tehniku. Neolitsko naselje na Banjici pripada vinčanskoj kulturi i svojom očuvanom i izrazito bogatom arhitekturom predstavlja značajno otkriće za proučavanje neolitskog doba.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 124/1 od 7.2.1964.