Spomenik kulture

Dudovica, Lazarevac

link na mapu

Kuća porodice Perlić, nastala sredinom XIX veka na lokaciji udaljenoj od sadašnje oko 500 metara, preneta je na sadašnju lokaciju 1908. godine zajedno sa šesnaest gradjevina, medju kojima je bila starija kuća sa ognjištem, vajati, mlekara i koš. Nastala je kao gostinska kuća u sklopu zgrada porodične zadruge. Proces transformacije zadruge, kao sociološkog fenomena na ovim prostorima, takodje je moguće pratiti i sagledati na primeru bogate porodice Perlić i njihove kuće koja gradjevinskim promenama prati promene u organizaciji i načinu života svojih vlasnika. Prirodni materijali od kojih je napravljena, drvo, zemlja, kamen, primenjen konstruktivni sklop, organizacija prostora unutar kuće, mogućnost transformacije, kao i gabarit velikih dimenzija, kvaliteti su koji ovu kuću izdvajaju od ostalih kuća na području Lazarevca.

Službeni glasnik RS br. 8/98