Spomenik kulture

Leskovac, Lazarevac

link na mapu

Današnja crkva podignuta je 1892. godine na mestu prvobitne crkve-brvnare iz XVII veka. Smatra se da je projekat crkve, oblikovane u duhu tada vladajućeg srpsko-vizantijskog stila, moguće pripisati Svetozaru Ivačkoviću, jednom od glavnih zagovornika ovog stila u srpskoj profanoj i sakralnoj arhitekturi krajem XIX veka. Leskovačka crkva je koncipirana kao gradjevina centralnog tipa sa osnovom u obliku slobodnog krsta. Obrada fasada je sprovedena naizmeničnim polihromnim redjanjem pojaseva opeke i lomljenog kamena, po ugledu na primere srpske srednjovekovne arhitekture. Preglednim unutrašnjim prostorom dominira klasicistički oblikovan ikonostas, čije su ikone rad poznatog srpskog slikara Živka Jugovića. Istovremeno sa crkvom podignuti su kula-zvonara i parohijski dom, koji čine jedinstvenu prostornu, arhitektonsku i kulturno-istorijsku celinu. U crkvenoj riznici čuvaju se arhivski predmeti od izuzetne vrednosti: stare crkvene knjige, umetnička i dokumentarna gradja, kao i zapisi i crteži arhimandrita manastira Bogovadje Hadži Ruvima Neškovića. U crkvenoj porti nalazi se kosturnica srpskih ratnika 1914-1918. godine.

Službeni glasnik RS br. 2/03