Spomenik kulture

Junkovac, Lazarevac

link na mapu

Kuća porodice Krdžalić u Junkovcu locirana je u prostranom dvorištu, okruženom drvećem. Kuća je prizemna, gotovo kvadratne osnove, dužine 10,20 m i širine 9,28 m. Temelji su od lomljenog kamena, na koje je položena greda temenjača. Bondručne je konstrukcije. Četvorovodni krov blagog nagiba pokriven je ćeramidom ispod koga je dobro očuvan pokrivač šindra. Sagradjena od prirodnog materijala koji je ondašnjem graditelju bio na dohvat ruke, ona je ne samo pokazatelj njegovog velikog graditeljskog umeća, već je materijalizovani oblik odredjenog načina života, potreba i mogućnosti prvobitnog vlasnika. Sem toga govori i o razvoju društva koje za kratko vreme uspeva da zaostalu tursku provinciju Srbiju uključi u red modernih evropskih država.

Službeni glasnik RS br. 2/03