Arheološko nalazište

Batašina, Stepojevac, Lazarevac

link na mapu

Arheološki lokalitet Batašina u Stepojevcu nalazi se sa desne strane Ibarske magistrale, na samom izlazu iz naselja, u delu koji se naziva Nedića kraj. Na osnovu površinskih nalaza arheološkog materijala i slučajnog otkrića jedne zidane grobnice, izvedena su 1981. godine sondažna arheološka istraživanja manjeg obima. Ova iskopavanja otkrila su, sa jedne strane, ostatke arhitekture iz perioda III – IV veka, solidne gradnje, ostatke jedne luksuznije vile rustike, a sa druge strane, ostatke nekropole iz XVII – XVIII veka. Zidana grobnica koja je ranije otkrivena i koja se datuje u V – VI vek, govori samo o kompleksnosti lokaliteta i kontinuitetu života na njemu. Nalazi na lokalitetu Batašina od velikog su značaja za izučavanje ekonomskih i političkih zbivanja na širem gradskom području Singidunuma, pogotovu što se radi o dobro očuvanim ostacima jednog ekonomskog imanja iz rimskog perioda. Osim kompleksa na lokalitetu Dubočaj u Grockoj, za sada nema drugih potpuno istraženih ekonomskih imanja na području Beograda.

Službeni list grada Beograda br. 16/87