Spomenik kulture

Beljina, Barajevo

link na mapu

Crkva Sv. Arhandjela Mihaila sagradjena je izmedju 1813. i 1819. na mestu ranijeg kultnog objekta, za koji se pretpostavlja da datira iz ranog srednjeg veka. Crkva predstavlja jedan od najranijh primera crkvenog graditeljstva iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića, čije će se arhitektonske odlike razvijati tokom čitavog 19. veka. Koncipirana je kao jednobrodna gradjevina zasvedena poluobličastim svodom sa polukružnom apsidom na istoku. Kamene površine fasada oživljene su plitkom reljefnom dekoracijom i fragmentima plastike i nadgrobnih spomenika, preuzetih sa starije gradjevine. U jugoistočnom delu hrama izgradjena je manja kapela pravougaone osnove. Klasicistički komponovan ikonostas predstavlja rad slikara Dimitrija Posnikovića iz 1849, o čemu svedoči zapis sa unutrašnje strane zapadnog zida crkve.

U crkvenoj porti nalazi se desetak nadgrobnih spomenika iz 18. i 19. veka sa grubo uklesanim ornamentima i jedna kasnoantička stela u jugozapadnom delu porte.

Službeni glasnik RS br. 115/05