Stara škola u Boždarevcu

Spomenik kulture

Boždarevac, Barajevo

link na mapu

Zgrada Stare škole u Boždarevcu predstavlja jedan od redje sačuvanih objekata ove namene na širem području Beograda. Nastala kao porodična stambena zgrada, ona je voljom vlasnika poklonjena školi, u kojoj je ova funkcionisala sve do kraja II svetskog rata. Razvoj školstva u Srbiji započet već u borbama za nacionalno oslobodjenje 1804-1815. godine dobija puni zamah posle Hatišerifa 1830. godine kada su stvoreni potrebni politički uslovi. Samostalan razvoj srpske države tokom druge polovine XIX veka i njeno ekonomsko jačanje neposredno je uticalo na formiranje prosvetnih institucija na čitavoj oslobodjenoj teritoriji. Kada se ima u vidu da je zemlja bila u fazi formiranja čitavog državnog ustrojstva jasno je koji napori su bili potrebni za organizovanje prosvetne delatnosti na selu i podizanje škola. Nema sumnje da razvoj školstva na selu u to vreme predstavlja izraz najpoznatijih težnji još uvek zaostale patrijarhalne sredine ka opštem progresu. U ovom svetlu zgrada Stare osnovne škole u Boždarevcu predstavlja još jednu kariku u lancu naših tradicija, direktnu vezu sa jednim od najvažnijih momenata u razvoju toliko potrebnih prosvetnih institucija u unutrašnjosti, u to vreme, mlade srpske države.

Službeni list grada Beograda br. 16/87