Spomenik kulture

Baćevac, Barajevo

link na mapu

Crkva Svete Trojice u Baćevcu podignuta je 1882. u blizini ruševina starije crkve-brvnare iz prve polovine 19. veka, kao jednobrodna gradjevina sa osnovom u obliku sažetog krsta i po jednim kubetom nad pripratom, centralnim travejem naosa i oltarskim prostorom. Osim što kube nad pripratom ima funkciju zvonare, neuobičajeno prisustvo tri kubeta na crkvi trebalo je da na simboličan način istakne posvetu crkve Sv. Trojici. Pretpostavlja se da je crkva izgradjena prema projektu arhitekte Dušana Živanovića, jednog od prvih učenika Hanzenove škole i zagovornika obnove „vizantijskog stila“ u srpskoj arhitekturi. Po svojim konstruktivnim i oblikovnim rešenjima crkva u Baćevcu predstavlja preteču novih arhitektonskih oblika crkava gradjenih u srpsko-vizantijskom stilu. Jedini ukras na belo omalterisanim fasadama crkve predstavljaju konusno obradjeni okviri prozora i plastični ukras na dovratniku glavnog portala. Neoklasicistički ikonostas, izradjen krajem 19. veka, ukrašen je duborezačkom plastikom neobaroknog porekla. Ikone je naslikoa slikar M. Marković 1914. Crkva Svete Trojice u Baćevcu, kao jedan od prvih sakralnih objekata novog nacionalnog stila, dala je značajan doprinos obnovi srpsko-vizantijskog stila u crkvenoj arhitekturi druge polovine 19. veka u Srbiji.

Službeni glasnik RS br. 115/05