Kuća porodice Jeftić

Spomenik kulture

Šiljakovac, Barajevo

link na mapu

Podignuta je izmedju 1830. i 1840. godine kao tipičan reprezentativni objekat porodične zadruge. Pripada tipu višedelne šumadijske čatmare. Kuća je prizemna, pravougaone osnove, sa četvorovodnim krovom pokrivenim ćeramidom. Konstrukcija je bondručna, sa ispunom u čatmi. Kuća se sastoji od šest prostorija, medjusobno povezanih vratima, sa “kućom” u središnjem delu. Nastala je u vreme intenzivnih socijalnih previranja u Srbiji i formiranja imućnog sloja društva. Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu odražava u pogledu funkcionalnosti, primenjene konstrukcije, arhitektonskog oblikovanja i likovne obrade visoka stremljenja vodećeg društvenog sloja u vreme njegove afirmacije u političkom i kulturnom životu Srbije.

Službeni list grada Beograda br. 26/92