Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije

Spomenik kulture

Veliki Borak, Barajevo

Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije, Veliki Borak

link na mapu

Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije (umro 1815. godine) nalazi se na imanju Branislava Ivankovića (potomka Čamdžijinog brata Ivanka) u Velikom Borku. Pored ovog, nalazi se i nadgrobni spomenik njegovog brata Ivanka. Oblikom i ornamentikom spomenik predstavlja tipski nadgrobnik beogradske okoline sa početka XIX veka (u obliku kvadera sa zaobljenim gornjim delom i ispupčenjem na sredini). Spomenik je bez natpisa sa dekoracijom izvedenom u plitkoj plastici. Pored pismenih podataka i usmenog predanja, dvovekovni kameni beleg na grobu Milisava Čamdžije predstavlja autentično svedočanstvo o čuvenom junaku iz vremena Prvog srpskog ustanka.

Službeni list grada Beograda br. 16/87