Spomenik kulture

Volgina 7, Zvezdara

link na mapu

Astronomska opservatorija, koja je počela sa radom 1891, predstavlja jednu od najstarijih naučnih institucija u Srbiji. Sagradjena je izmedju 1929. i 1931. godine prema projektu arhitekte Jana Dubovog, kao kompleks sa Upravnom zgradom i paviljonima u koje je smeštena astronomska oprema. Opservatorija je oblikovana u modernističkom duhu, sa elementima akademskog istoricizma, karakterističnog za medjuratni period. Brižljivo dizajnirani paviljoni prilagodjeni su postavkama funkcionalizma, a najveći objekat u kompleksu – Upravna zgrada pripada modernističkom krugu ideja. Posebnu umetničku vrednost arhitekturi kompleksa daju namenski radjeni reljefi, izvedeni prema nacrtima arhitekte Branka Krstića. U paviljonima opservatorije sačuvani su neki od originalnih instrumenata za astronomska posmatranja. Razne vrste teleskopa u vreme postavljanja bile su medju najsavremenijim u svetu. Obradom enterijera posebno se ističe biblioteka u sklopu Upravne zgrade. Astronomska opservatorija predstavlja najznačajniji projekat jednog od pionira srpskog modernizma i osnivača Grupe arhitekata modernog pravca, Čeha Jana Dubovog, kome je za ovaj projekat na Beogradskom univerzitetu dodeljena titula doktora tehničkih nauka. Osim arhitektonskog, Astronomska opservatorija ima izuzetan značaj u oblasti istraživanja, univerzitetske nastave i astronomije kao naučne discipline. Kao institucija vezuje se za ime Milutina Milankovića, jednog od najznačajnijh svetskih matematičara i astronoma.

Službeni glasnik RS br. 32/01