Spomenik kulture

Bulevar kralja Aleksandra 75, Zvezdara

link na mapu

Studentski dom kralj Aleksandar I je sagradjen 1927/1928. godine, prema projektu ruskog arhitekte Georgija Pavloviča Kovaljevskog, za studente Beogradskog univerziteta. Koncipiran je kao slobodnostojeći objekat razudjene osnove trapezoidnog oblika koji u silueti ostvaruje masivnu kubusnu formu. Glavna fasada istaknuta ulaznom stepenišnom partijom i balkonom prvog sprata okrenuta je ka raskrsnici Ulice 27. marta i Bulevara kralja Aleksandra. Fasade su podeonim vencem raščlanjene na prizemlje i tri sprata, sa nizom ritmično rasporedjenih prozorskih otvora. Prisutna gradacija na fasadama od zone prizemlja ka poslednjem spratu, ostvarena je primenom dekorativne plastike izvedene u tradiciji akademizma, što doprinosi reprezentativnosti objekta.

Zgrada studentskog doma predstavlja tipičan primer arhitekture Beograda u periodu izmedju dva rata, koji je otvorio mogućnost da se monumentalnim i raskošnim akademskim arhitektonskim rešenjem na najbolji način materijalizuje i prezentuje nova društvena stvarnost. Značajan urbanistički položaj u formiranju gradskog centra, specifična namena održana do danas, arhitektonski koncept koji svedoči o umeću jednog iz grupe ruskih arhitekata koji su u posleratno doba uticali na formiranje Beograda kao jedne od evropskih metropola, značajno doprinose njegovim arhitektonsko-urbanističkim i kulturno-istorijskim vrednostima.

Službeni glasnik RS br. 73/07