Zaštićeno nalazište obuhvata utvrđenje Ad Octavum i nekropole u neposrednoj blizini. Ad Octavum je vizantijsko utvrđenje koje je u VI veku podigao car Justinijan.