Zaštićeno nalazište obuhvata utvrdjenje Ad Octavum i nekropole u neposrednoj blizini. Ad Octavum je vizantijsko utvrdjenje koje je u VI veku podigao car Justinijan.