Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:katalog_KD

Kafana „Tri lista duvana“ izbrisan ne treba

Zgrada stambeno-poslovne namene na uglu ulica Bulevara kralja Aleksandra br.18 i Kneza Miloša je podignuta 1882. godine, a iste godine je Rešenjem Ministra unutrašnjih dela odobreno Kosti Lazareviću da može da otvori kafanu na svom placu.

Zgrada Treće beogradske gimanzije

Zgrada Treće muške gimnazije sagrađena je 1906. godine po projektu arhitekata Dragutina Đorđevića i Dušana Živanovića kao reprezentativna građevina po uzoru na najsavremenije objekte te vrste u Evropi.

Vozarev krst

Meseca marta 1847. godine, poznati beogradski knjižar i štampar, Gligorije Vozarević, podigao je na svojoj njivi na Vračaru drveni krst ukrašen ikonama.

Spomenik i groblje oslobodilaca Beograda 1806. godine

Karađorđev park je autentično istorijsko mesto logora glavne ustaničke vojske i vojničkog groblja oslobodilaca Beograda pod Karađorđem 1806. godine.

Socijalistički narodni dom

Zgrada Socijalističkog narodnog doma sagrađena je 1888. godine i pod nazivom „Sala mira“ svečano otvorena 1889. godine.

Narodna biblioteka Srbije

Narodna biblioteka Srbije građena je u periodu od 1966-1972. godine, prema projektu arhitekte Ive Kurtovića.

Muzička škola „Stanković“

Prvobitna kuća je podignuta devedesetih godina XIX veka kao prizemni stambeni objekat, a dozidana između 1913. i 1914. godine po projektu arhitekte Petra Bajalovića.

Kuća vojvode Petra Bojovića

Kuća predstavlja istorijski spomenik vezan za jednog od najistaknutijih komandanata srpske vojske, vojvodu Petra Bojovića (1853-1945).

Kuća vajara Đorđa Jovanovića

Kuća sa ateljeom u kojoj je živeo i radio vajar Đorđe Jovanović podignuta je 1926. godine kao slobodnostojeća vila sa uređenom baštom.

Kuća pukovnika Elezovića

Kuća pukovnika Elezovića je sagrađena 1927. godine prema projektu arhitekte Aleksandra Deroka, kao stambeni objekat za rentiranje.