Spomenik kulture

Hajduk Stanka 16, Grocka

link na mapu

Kuća je podignuta sredinom XIX veka kao seoska kuća, na periferiji varošice, i sastoji se od tri prostorije rasporedjene na kvadratnoj osnovi i ugaonog arhitravno oblikovanog trema. Kuća je zidana u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od ćerpiča i pokrivena je četvoroslivnim ćeramidnim krovom. Kao predstavnik tipa tzv. starije moravske kuće Markovićeva kuća u Grockoj svojim arhitektonskim i etnografskim kvalitetima doprinosi opštoj valorizaciji ruralnog nasledja, kako Grocke tako i beogradske okoline u celini.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 627/1 od 05.07.1966.