Kuća je podignuta sredinom XIX veka kao seoska kuća, na periferiji varošice, i sastoji se od tri prostorije rasporedjene na kvadratnoj osnovi i ugaonog arhitravno oblikovanog trema.