Spomenik kulture

Bulevar oslobodjenja 61, Grocka

link na mapu

Podignuta tridesetih godina XIX veka, pripada tipu moravske kuće tzv. podunavske varijante sa tri prostorije, tremom, isturenim doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena ćeramidnim krovom. Objekat se nalazi u neposrednoj blizini prostorne kulturno-istorijske celine Gročanska čaršija i predstavlja, kako po mestu na kome se nalazi tako i po svojim arhitektonskim, etnografskim i likovnim kvalitetima, značajno dostignuće narodnog graditeljstva.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 602 od 27.06.1966.