Spomenik kulture od velikog značaja

Begaljica, Grocka

link na mapu

Istorijska prošlost manastira Rajinovca, prema podacima kojima danas raspolaže nauka, svojim počecima vezana je za XVI vek, tačnije za 1528. godinu, kada se manastir prvi put pominje u istorijskim izvorima. Prvobitna manastirska crkva nije očuvana, ni stari manastirski konaci, niti druge zgrade. Sadašnja crkva, koncipirana kao jednobrodna gradjevina, nastala je u vreme temeljne obnove manastira koju je izvršio obor-knez begaljički Stevan Andrejić Palalija 1793. godine. I pored znatnih kasnijih izmena i oštećenja, manastirska crkva predstavlja značajan spomenik arhitekture s kraja XVIII veka. Ikonostas je novije izrade, jednostavan po konstruktivnom sklopu i obliku. Dekorativni elementi radjeni su u duhu neoklasicizma. Ikone su iz XIX i XX veka. U crkvi se čuvaju i knjiško-arhivski predmeti i predmeti primenjene umetnosti iz XVI, XVIII i XIX veka. U okviru manastirskog kompleksa nalaze se i manja zvonara, novi konak i česma. Ispred crkve je grob kneza Stevana Andrejića Palalije. Manastir Rajinovactesno je vezan za istorijske dogadjaje iz prošlosti Beograda i Srbije tokom XVI-XVIII i početkom XIX veka.

Službeni glasnik SRS br. 28/83