Skip to Content

Blog Archives

Kuća porodice Marković

Ugaona zgrada, podignuta u XVIII veku, sa pravougaonim unutrašnjim dvorištem, rekonstruisana je 1801. godine.

0 Continue Reading →

Markovićeva kuća

Kuća je podignuta sredinom XIX veka kao seoska kuća, na periferiji varošice, i sastoji se od tri prostorije rasporedjene na kvadratnoj osnovi i ugaonog arhitravno oblikovanog trema.

0 Continue Reading →