Spomenik kulture

Obilićev venac 2, Stari grad

link na mapu

Administrativna zgrada Privilegovanog izvoznog akcionarskog društva (PRIZAD) podignuta je na osnovu konkursa sprovedenog 1937. godine. Arhitekta Bogdan Nestorović projektovao je monumentalan objekat, koji se svojim izuzetnim karakteristikama svrstava medju antologijske primere kasnog modernizma u medjuratnoj arhitekturi Beograda. Kompozicija fasada zasnivala se na razudjenosti masa i ritmičnom nizanju prozorskih traka razdvojenih pilastrima. Monumentalni karakter objekta, osim odabirom belih kamenih ploča za oblogu fasada, trebalo je da bude ostvaren i reprezentativnim skulpturama na konzoloma bočnih fasada. Skladnim odnosom forme i pročišćenih bezornamentalnih fasada objekat se izdvaja kao značajno ostvarenje beogradskog graditeljstva četvrte decenije prošlog veka i zauzima istaknuto mesto u stvaralačkom opusu arhitekte Nestorovića. Uspešno rešenje smeštanja na parceli izmedju tri ulice, koje je rezultovalo zasecanjem kružne osnove objekta, izdvaja ga kao značajan urbanistički reper ovog dela grada. Od šezdesetih godina XX veka u zgradi je sedište TANJUG-a (Telegrafske agencije Nove Jugoslavije), izuzetno značajne javne ustanove.

Službeni list grada Beograda br. 23/84