Spomenik kulture

Bulevar despota Stefana 10 i Braće Jugovića 21, Stari grad

link na mapu

Zgrada Penzionog fonda Beočinske fabrike cementa je sagradjena 1934. godine, prema projektu istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana, kao stambeni objekat. Arhitektonski je oblikovana u stilu modernizma. Ugao zdanja, oštrije akcentovan od podnožja rešen je u balkonima, a prizemlje i poslednji sprat su povučeni unutra (sa frontalne strane). Čeono platno zgrade je rešeno u ritmičkim nizovima prozorskih traka i balkona. Fasada je razudjena i ima jasniju strukturu gornjih spratova. Plastičnost objekta dopunjuje završna krovna terasa sa izvučenim serklažom i stubovima, koja je sve do naših dana ostala jedan od osnovnih motiva na kojima se „proverava savremenost jedne arhitekture“. U samom potkrovlju pojavljuju se okrugli prozori, kao likovni znak, dok je na krovu kao i obično postavljen nosač za zastavu. Svojom monumentalnošću, kompoziciono uravnoteženim odnosima delova i celine, formom kao primarnim elementom u spoljašnjem izrazu i posebnim akcentom na detalju, kao tipičnoj autorskoj sklonosti, zgrada Penzionog fonda Beočinske fabrike cementa predstavlja značajno arhitektonsko-urbanističko ostvarenje, koje je postalo svojevrstan obrazac za gradjenje stambenog bloka prilagodjenog stilu beogradskog arhitektonskog modernizma.

Službeni glasnik RS br. 73/07