Administrativna zgrada Privilegovanog izvoznog akcionarskog društva (PRIZAD) podignuta je na osnovu konkursa sprovedenog 1937. godine.