Spomenik kulture

Cara Dušana 61, Stari grad

link na mapu

Zgrada je sagradjena 1938. godine po projektu arhitekte Milice Krstić, u duhu bezornamentalne modernističke arhitekture Beograda. Oblikovana je sa tri vidljive fasade od kojih je najznačajnija ona okrenuta ulici Cara Dušana. Fasade su oživljene nizom prozorskih otvora i tri portala u prizemnoj zoni glavne fasade, što objekat stilski povezuje sa primerima kasnog modernizma. Ova zgrada predstavlja prvi namenski objekat projektovan za smeštaj Prve beogradske gimnazije koja je osnovana čitav vek ranije, 1839. godine, kao druga gimnazija u Kneževini Srbiji. Za dugi niz godina postojanja i delovanja, ova značajna prosvetna ustanova imala je izuzetan obrazovni i društveni značaj, kao i posebnu kulturnu misiju u Srbiji i u oblastima koje su još bile pod turskom vlašću. U njoj su stvarane brojne generacije učenika koji su postali poznati državnici i vojskovodje, političari, umetnici, naučnici i profesori, i koji su omogućili da Srbija zauzme dostojno mesto medju naprednim zemljama Evrope, a ova škola najistaknutije mesto u srpskom školstvu.

Službeni list grada Beograda br. 12/89