Spomenik kulture

Uzun Mirkova 1, Stari grad

link na mapu

Zgrada Beogradske opštine podignuta je oko 1846. godine za kneza Aleksandra Karadjordjevića. Smeštena je na prostoru nekadašnje Velike pijace, koja je tokom druge polovine XIX veka predstavljala središte upravnog i prosvetnog života prestonice. Od 1853. godine zgrada se pominje kao drugi hotel u Beogradu pod nazivom „Novo zdanje“ ili „Srpska kruna“, u kojem su odsedali najugledniji gosti i koji je bio pozornica važnih istorijskih, kulturnih i društvenih dogadjaja. U njemu su se održavali balovi, pozorišne predstave, muzičke priredbe i izložbe slika. Hotel je radio do 1869. godine kada je naziv „Srpska kruna“ preuzela gostionica u Knez Mihailovoj ulici broj 56. Tokom perioda od skoro jednog veka zdanje na Velikoj pijaci služilo je potrebama Beogradske opštine. Zgrada je podignuta kao jednospratni objekat sa klasično oblikovanom glavnom fasadom, čija je simetričnost postignuta centralnim plitkim rizalitom sa zidanom atikom iznad krovnog venca. Prepravke i dogradnja sprata iz 1928. godine bitno su izmenile izgled objekta. Današnjom fasadom od veštačkog kamena dominiraju monumentalni kanelirani polustubovi u prizemnoj zoni i prozorski otvori sa lunetama.

Službeni list grada Beograda br. 4/83