Spomenik kulture

Uzun Mirkova 4 i Kralja Petra 36, Stari grad

link na mapu

Zgrada Aero kluba sagradjena je 1934-1935. godine za nacionalnu ustanovu vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Realizovana je prema projektu eminentnog beogradskog arhitekte Vojina Simeonovića. Koncipirana kao monumentalan ugaoni objekat, arhitektonski je oblikovana u tada savremenom evropskom stilu ar dekoa. Na reprezentativnim fasadama jasno je uočljivo odstupanje od strogog akademskog koncepta. Nad horizontalnom rustičnom zonom prizemlja i mezanina modernizacija akademizma uočljiva je u smelom stilizovanju i unošenju sasvim novih elemenata u kompoziciju. Široke bezornamentalne površine flankiraju i nadvišavaju sistem smenjivanja svedenih pilastera i otvora. Elegancija klasicističkog porekla dopunjena je odmerenim nijansama fasadnog materijala – polihromno obradjenog veštačkog kamena. Reprezentativnoj spoljnoj obradi arhitekture odgovara oblaganje enterijera – naročito svečane sale na prvom spratu – luksuznim materijalima kao što su drvo, štof i mesing, zatim štuko-dekoracija zidova i gvozdene dekorativne maske radijatora. Svečani prilaz kroz kružni i ovalni hol sa raskošnim spiralnim stepeništem i ogradom od kovanog gvoždja osvetljen je vitražom i svetlarnikom. Izrada vitraža sa temom „Dedal i Ikar“ bila je poverena slikaru Vasi Pomorišcu. U delu zgrade prema ulici Kralja Petra smešten je legat slikara Petra Dobrovića. Zgrada Aero kluba poseduje značajne kulturno-istorijske i arhitektonske vrednosti, kao nacionalna ustanova vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije i autorsko delo arhitekte Vojina Simeonovića. Predstavlja reprezentativan primer ar dekoa u Beogradu i poseban doprinos evropeizaciji beogradske arhitekture.

Službeni glasnik RS br. 30/07