Zgrada Beogradske opštine podignuta je oko 1846. godine za kneza Aleksandra Karadjordjevića