Srednjovekovna utvrdjenja Zemuna sačuvana su u ostacima citadele tzv. gotskog tipa. Četvorougaoni zamak, sa po jednom kružnom kulom na svakoj strani, sačuvan je u delovima spoljnih zidova i kula u visini do 2 metra.