Spomenik kulture

Hilandarska 2, Stari grad

link na mapu

Podizanje zgrade Zanatskog doma, po ugledu na druge društvene domove, imalo je za cilj da se na jednom mestu okupe sve do tada osnovane zanatske ustanove. Takva mogućnost ukazala se 1914. godine, kada su različiti zanatski fondovi prikupili sredstva i započeli zidanje doma prema projektu arhitekte Danila Vladisavljevića iz 1912. godine. Rat i nepovoljni uslovi odložili su izgradnju Zanatskog doma sve do 1931. godine, kada je projektovanje povereno arhitekti Bogdanu Nestoroviću, istaknutom poborniku modernističke bezornamentalne arhitekture.Objekat je koncipiran kao ugaona gradjevina sa dva bočna krila duž ulica Hilandarske i Svetogorske. Odnos zalučenog centralnog i ravnih bočnih delova potenciran je središnjom dvostepenom kulom. Masivnost ugaonog dela zgrade olakšana je kolonadom u prizemlju i završnom spratu. Nad glavnim ulazom nalazi se skulptura „Kovač“, rad kamenoresca N. Lukačeka. Zgrada je završena 1. maja 1933. godine. Pored prostorija koje su služile za smeštaj različitih zanatskih udruženja i saveza, imala je hotel i bioskopsku salu. Od 1947. godine u zgradi se nalazi Radio Beograd.

Službeni list grada Beograda br. 23/84