Podizanje zgrade Zanatskog doma, po ugledu na druge društvene domove, imalo je za cilj da se na jednom mestu okupe sve do tada osnovane zanatske ustanove.