Zgrada je podignuta po projektu arhitekte Milana Zlokovića između 1936. i 1940. godine za smeštaj Univerzitetske dečje klinike koja je tada predstavljala samostalnu zdravstvenu ustanovu.