Spomenik kulture

Ušće, Obrenovac

link na mapu

Podignuta sredinom XIX veka kao postaja na glavnom putu Beograd-Šabac, Stara mehana u Ušću dugo je vremena predstavljala stecište putnika i trgovaca na ovom inače frekventnom putu. Zgrada je zidana u opeci, pokrivena je četvoroslivnim krovom sa crepom i sastoji se od kafanske sale, kuhinje, ostava, soba za prenoćište i trema u celoj dužini glavne fasade. Podignuta kao objekat ugostiteljske namene, zgrada Stare mehane u arhitektonskom smislu predstavlja značajno dostignuće narodnog graditeljstva na beogradskom području.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 638/2 od 16.07.1968.