Spomenik kulture

Skela, Obrenovac

link na mapu

Spomenik streljanim taocima u Skeli podignut je novembra 1951. godine na mestu na kome je 14. avgusta 1941. godine partizanska patrola napala i ubila nemačkog komandanta grada Šapca. Za odmazdu je, sledećeg dana, ovde streljano 56 talaca dovedenih iz Banjičkog logora, a selo Skela je spaljeno. Vajar Božidar Obradović, zamislio je i izveo spomenik u obliku sarkofaga ukrašenog reljefima u bronzi, koji predstavljaju borbu i streljanje talaca. Spomenik je izveden u duhu socijalističkog realizma.

Službeni list grada Beograda br. 16/87