Podignuta sredinom XIX veka kao postaja na glavnom putu Beograd-Šabac, Stara mehana u Ušću dugo je vremena predstavljala stecište putnika i trgovaca na ovom inače frekventnom putu.