Spomenik kulture

17. oktobra 4, Grocka

link na mapu

Kuća je nastala sredinom XIX veka po tipu moravske kuće podunavske varijante, sa četiri prostorije, tremom i isturenim doksatom. Kuća je prepravljena tako da je doksat danas zatvoren. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od ćerpiča i pokrivena četvoroslivnim ćeramidnim krovom. Kao tipičan predstavnik grupe gročanskih kuća, Popovićeva kuća svojim arhitektonskim, etnografskim i likovnim kvalitetima doprinosi autentičnosti istorijskog ambijenta stare Grocke.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 611/1 od 30.06.1966.