Kuća je nastala sredinom XIX veka po tipu moravske kuće podunavske varijante, sa četiri prostorije, tremom i isturenim doksatom.