Spomenik kulture

Bulevar revolucije 29, Grocka

link na mapu

Kuća je podignuta u prvoj polovini XIX veka po tipu moravske kuće tzv. dunavske varijante, sa četiri prostorije, tremom, isturenim doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena četvoroslivnim krovom sa ćeramidom. Objekat poseduje arhitektonske, etnografske i likovne vrednosti koje ga čine jednim od najznačajnijih tipskih predstavnika moravske kuće na području Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 607/1 od 30.06.1966.