Skip to Content

Blog Archives

Kuća Popovića

Kuća Popovića sagradjena je 1928. godine po projektu ovlašćenog gradjevinskog inženjera Dragoljuba A. Popovića za porodicu vojvode Vuka Vojina Popovića i njegovog brata Gligorija, člana Uprave grada Beograda.

0 Continue Reading →

Popovićeva kuća

Kuća je nastala sredinom XIX veka po tipu moravske kuće podunavske varijante, sa četiri prostorije, tremom i isturenim doksatom.

0 Continue Reading →