Spomenik kulture

Knez Mihailova 35, Stari grad

link na mapu

Palata Srpske akademije nauka i umetnosti izgradjena je 1924. po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Djordjevića, nastalom 1912. godine. Predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda i domet domaćeg gradjevinarstva sa početka HH veka. Koncepcijski složen i obiman program rešavan je na velikoj površini osnove, u četiri nivoa (mezanin je naknadno unet u projekat) i sa fasadama na tri ulice. Oblikovana je akademski sa elementima neobaroka i secesije. Glavna fasada gradjevine naglašena je središnjim širokim rizalitom koji se završava kupolom. U veoma bogatoj fasadnoj dekoraciji korišćeni su različiti motivi, od skulptoralnih formi do secesijske floralne ornamentike. Enterijer objekta odlikuje vredan umetnički sadržaj.
Srpska akademija nauka i umetnosti osnovana je 1. novembra 1886. godine na tradicijama Društva srpske slovesnosti (1841-1864) i Srpskog učenog društva (1864-1892) kao Kraljevska akademija, zatim Srpska kraljevska akademija od 1892, a posle II svetskog rata dobija današnji naziv. Kao najviša naučna i društvena institucija u Srbiji, SANU je dala najviši doprinos unapredjenju naučne misli, ne samo u našoj sredini, okupljajući u svoje redove mnoga istaknuta imena srpske, jugoslovenske i svetske nauke i umetničkog stvaralaštva.

Službeni list grada Beograda br. 26/92