Palata Srpske akademije nauka i umetnosti izgrađena je 1924. po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića, nastalom 1912. godine.