Palata Srpske akademije nauka i umetnosti izgradjena je 1924. po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Djordjevića, nastalom 1912. godine.