Spomenik kulture

Takovska 41, Stari grad

link na mapu

Škola je podignuta 1894. godine po projektu arhitekte Milana Antonovića u duhu akademizma XIX veka. Izgradjena samo godinu dana posle Dorćolske osnovne škole, označava konačno usvajanje najsavremenijih evropskih dostignuća arhitektonskog oblikovanja školskog prostora svoga doba. Zgrada je izgradjena na uglu tri ulice, sa prostranim dvorištem. Gabarit zgrade je u obliku pravougaonika, simetrično blago razudjen sa dvorišnih strana. Ima suteren, prizemlje i sprat. Gradnja je klasična. Dispozicija zgrade je tipa jednotraktnog školskog objekta sa hodnicima prema dvorištu i radnim prostorijama prema ulici. Simetričnost u kompoziciji zgrade podvučena je naglašenim i nešto nadvišenim središnjim delom zgrade, u kome su sa dvorišne strane dva stepeništa na uglovima srednjeg rizalita, a na glavnoj fasadi dva ravnopravna ulaza u zgradu. Iako gradjena 1894. godine, zgrada ima sve instalacije, uključujući i parno grejanje, kao i ventilacione kanale. Na istoj lokaciji nalazi se i „Školska trpeza“, zadužbina Nikole Spasića, podignuta 1905. godine.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 247/7 od 20.4.1966.