Spomenik kulture

Trg Nikole Pašića 3 i Terazije 29, Stari grad

link na mapu

Palata Penzionog fonda je sagradjena u periodu od 1938. do 1940. godine prema projektu ruskog arhitekte Grigorija Ivanoviča Samojlova. Poznata i kao Palata „Beograd“, gradjena je kao monumentalni ugaoni stambeno-poslovni objekat. Raspored prostora prati ugaonu poziciju objekta, tako da su odeljenja organizovana oko centralnog pravougaonog prostora sa polukružnim završetkom. U arhitektonskom oblikovanju objedinjuju se dva stilska opredeljenja – akademizam i modernizam. Materijal fasade, njena trodelna podela na centralni i dva bočna rizalita, kao i horizontalni venci svedoče o akademskom pristupu. Fasada je, medjutim, pročišćena, u povučenom prizemlju – za ulaze, vestibil i izloge – korišćeni su novi materijali staklo i metal, a uobičajeni akademski arhitektonski motivi korišćeni su na nov način, da istaknu modernu vertikalnost gradjevine. Palata Penzionog fonda je objekat značajne arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Medju brojnim privatnim vilama, crkvama, industrijskim i drugim javnim objektima, izdvaja se kao najznačajnije delo u arhitektonskom opusu Grigorija Samojlova i predstavlja jedno od obeležja Trga Terazije.

Službeni glasnik RS br. 30/07