Podignuta tridesetih godina XIX veka, pripada tipu moravske kuće tzv. podunavske varijante sa tri prostorije, tremom, isturenim doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade.