Spomenik kulture

Mislodjin, Obrenovac

link na mapu

Stara mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislodjinu predstavlja jedan od najstarijih i svakako istorijski najzanimljivijih objekata ruralne arhitekture na širem području grada. Vezana za ime jednog od najvećih junaka u novijoj istoriji Beograda, predstavlja u izvesnom smislu i njegov memorijalni spomenik. Kao objekat javnog karaktera bila je centar političkog i društvenog života u vreme kada je baš ova oblast preuzela veoma aktivnu borbu za oslobodjenje Beograda 1806. godine. U istorijskom razvoju ovog kraja, posebno naselja Mislodjin, kao sastajalište meštana i mesto u kome su primane ili odbacivane sve političke, socijalne i kulturne novine u životu sela, mehana Uzun Mirka Apostolovića odigrala je ne malu ulogu. Po svom arhitektonskom oblikovanju i prostornoj dispoziciji mehana Uzun Mirka Apostolovića predstavlja reprezentativan primerak narodne arhitekture specifične namene veoma karakterističan za beogradsku okolinu.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 529/3 od 11.06.1969.