Stara mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislođinu predstavlja jedan od najstarijih i svakako istorijski najzanimljivijih objekata ruralne arhitekture na širem području grada.