Spomenik kulture

Vojvode Mišića 226, Obrenovac

link na mapu

Sokolski dom sagradjen je 1929. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića, kao spomen dom palim ratnicima u ratovima 1912-1918. godine. Osmišljen je i realizovan kao višenamenski objekat u kome su bili smešteni zanatsko-trgovinska škola, sokolsko društvo i obrenovačka prosvetna udruženja. Sastoji se od dve zasebne gradjevine, povezane kratkim hodnikom. U prvoj, reprezentativnoj zgradi, nalazi se spomen dom sa velikom, sokolskom dvoranom sa galerijom za gledaoce i pozornicom na istočnoj strani, predvorjem, pomoćnim prostorijama i kancelarijama. Drugu nižu gradjevinu čine učionice trgovačke škole povezane dugačkim hodnikom. I pored činjenice da je relativno malih dimenzija, 45 h 15 m, doživljava se kao snažno, monumentalno arhitektonsko delo. Spoljašnost sokolskog doma je živopisna, romantičarski koncipirana, sa biforma i triforama i uobičajenim simbolima sokolskog pokreta. Dve stepenišne kule na glavnom pročelju povećavaju dinamiku njegove prostorne kompozicije, dajući mu prepoznatljiv izgled Korunovićevih zdanja. Kompoziciona razudjenost arhitektonskih masa sa naglaskom na monumentalnim tornjevima dodatno doprinosi arhitektonskoj vrednosti obrenovačkog sokolskog doma.

Službeni glasnik RS br. 46/13